XM โบนัสไม่ต้องฝากเงิน $30

187

xm_promotions_free_30usd

เทียบเท่ากับ: 25 EUR, 20 GBP, 25 CHF, 3000 JPY, 30 AUD, 1000 RUB, 100 PLN, 7000 HUF, 40 SGD, 347 ZAR

โบนัสไม่ต้องฝากเงินโปรโมชั่น
– ไม่จำเป็นต้องฝากเงิน
– กำไรทั้งหมด ที่ได้รับสามารถถอนออกมาได้
– เพิ่มเข้าสู่บัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ
– มีสำหรับลูกค้าใหม่

โบนัสไม่ต้องฝากเงินคืออะไร
โบนัสไม่ต้องฝากเงิน $30 ช่วยให้นักเทรดได้ทดสอบการดำเนินการคำสั่งที่ยอดเยี่ยมของเราในสภาวะการเทรดจริงโดย ไม่มีความเสี่ยงในการลงทุนเมื่อท่านขอรับโบนัสแล้ว เงินจำนวนนี้จะถูก เพิ่มไปยังบัญชีของท่านโดยทันที เพื่อใช้ในการซื้อขาย ท่านสามารถทำการถอนกำไรที่เกิดขึ้นออกมาได้

ใครที่สามารถขอรับได้
โปรโมชั่นนี้มีให้สำหรับทุกท่านที่เปิดบัญชีซื้อขายจริงของ XM เป็นครั้งแรก ในบางพื้นที่อาจมีโปรโมชั่นอื่นมาแทน โปรโมชั่นนี้มีเวลาจำกัด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ท่านจะต้องขอรับโบนัสภายในช่วงเวลานี้เท่านั้น
วิธีการขอรับโบนัส

สำหรับการขอรับโบนัส ท่านเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ :
1. เปิดบัญชีซื้อขายจริง
2. ล็อกอินไปที่พื้นที่สำหรับสมาชิก โดยใช้ข้อมูลที่ท่านได้รับทางอีเมล์
3. ส่งเอกสารยืนยันตัวตนที่เกี่ยวข้องเพื่อ ยืนยันบัญชีของคุณ (หากท่านยังไม่ได้ทำ)
4. คลิกที่ปุ่ม ขอรับโบนัส
5. ดำเนินการตามขั้นตอน ยืนยันทาง SMS โดยการทำตามขั้นตอนที่บนหน้าจอ

เงื่อนไขของการใช้
หาก XM สงสัยว่าลูกค้าได้ใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิดหรือพยายามที่จะใช้ในทางที่ผิด หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่ประสงค์ดีต่อเรา XM ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจที่จะปฏิเสธ ระงับ หรือถอนโบนัสไม่ต้องฝากเงินหรือโปรโมชั่นใดๆ จากลูกค้าท่านนั้น และถ้าจำเป็นยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าท่านนั้นโดยชั่วคราวหรือถาวรหรือหยุดการเข้าถึง บริการ และ/หรือ กีดกันบัญชีซื้อขายของลูกค้าท่านนั้น

นอกจากนี้ ถ้า XM สงสัยว่าลูกค้าได้ละเมิดกฎของการใช้โบนัสไม่ต้องฝากเงินโดยทำการเฮจด์โพซิ ชั่นของตัวเองทั้งภายใน (โดยใช้บัญชีซื้อขายอื่นที่มีอยู่กับ XM หรือภายนอก (โดยใช้บัญชีซื้อขายอื่นที่มีอยู่กับโบรกเกอร์อื่น)), XM ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกจำนวนเงินโบนัสไม่ต้องฝากเงิน จากบัญชีซื้อขายของลูกค้าหรือจากบัญชีที่ได้รับประโยชน์จากการทำเฮดจ์ โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้า XM ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของโบนัสได้ทุกเมื่อโดยทำ การแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงการเปลี่ยนแปลงในหน้า นี้หรือหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

ข้อโต้แย้งใดๆ หรือความไม่เข้าใจที่อาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไขและข้อตกลงนี้จะถูกแก้ไขโดยทีม งานบริหารจัดการของ XM เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากมีการตัดสินใจแล้วให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และ/หรือ มีผลต่อทุกฝ่าย ในกรณีที่เงื่อนไขและข้อตกลงของโบนัสได้ถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษา อังกฤษ ให้ยึดถือเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ชัดเจนหรือความ คลาดเคลื่อน