• Home
  • Indicators
  • WaddahAttarADXxBollinger เป็น Indicator ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของแนวโน้ม
WaddahAttarADXxBollinger

WaddahAttarADXxBollinger เป็น Indicator ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของแนวโน้ม

By on 27-10-2015 0 91 Views

WaddahAttarADXxBollinger เป็น Indicator ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของแนวโน้ม

Histogram เป็นสีแดงบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะลง (Sell)
Histogram เป็นสีเขีวบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้น (Buy)

WaddahAttarADXxBollinger