บทความล่าสุด

Trix Trend Follow ใช้ได้กับทุกคู่เงิน และทุก Time Frame

Trix เป็น Indicator ที่ใช่ในระบบของ Trend Follow ซึ่งตัวนี้ถูกพัฒนามาจากระบบ EMA 3 เส้น Indicator ตัวนี้ใช้ได้กับทุกคู่เงิน และทุก Time Frame แต่แนะนำให้ใช้ใน Time Frame ตั้งแต่ H1 ขึ้นไปจะดีกว่า

– ให้ Buy เมื่อเส้นสีแดงอยูต่ำว่า Zone 0 และเส้นสีแดงตัดเส้นประสีฟ้ าขึ้นพร้อมด้วยมีลูกศรสีเหลืองปรากฏขึ้น

– ให้ Sell เมื่อเส้นสีแดงอยู่สูงกว่า Zone 0 และเส้นสีแดงตัดเส้นประสีฟ้าลง พร้อมด้วยมีลูกศรสีฟ้าปรากฏขึ้น
สำหรับการออก Order อาจจะออกเมื่อสัญญาณฝั่งตรงข้ามปรากฏขึ้น หรือออกเมื่อได้เป้า

Trix Trend Follow Trix Trend Follow

About admin (141 Articles)
siammetatrader.com คือ Blog ที่จัดทำขึ้นมา เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Forex โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ การเทรดเบื้องต้น ซึ่งเหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่สนใจทั่วไป เพือเตรียมตัวเป็น Trader อย่างมืออาชีพ
Contact: Website