หน้าแรก แท็ก ZigZag_Fibo

แท็ก: ZigZag_Fibo

ZigZag_Fibo V.2 เข้ามาช่วยกาง fibo ให้เราในการหาคลื่น fibo

ZigZag_Fibo V.2  เป็น Indicator ที่เข้ามาช่วยกาง fibo ให้เรา โดยใช้ Zigzag เข้ามาช่วยในการหาคลื่นสำหรับกาง fibo นั่นเอง

บทความยอดนิยม

Indicators ช่วยในการวิเคราะห์