หน้าแรก แท็ก Line Chart

แท็ก: Line Chart

ประเภทของกราฟ ( Type Of Chart)

ประเภทของกราฟ (Type Of Chart) กราฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆคือ 1. กราฟแท่งเทียน (CandleStick Chart) 2.กราฟแบบแท่ง (Bar Chart) 3.กราฟแบบเส้น (Line Chart) เรามาดูรายละเอียดของแต่ละกราฟกันเลยนะครับ กราฟแท่งเทียน (CandleStick Chart)กราฟแท่งเทียนจะแสดงราคาจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดในช่วงเวลานั้น ภายในแท่งจะประกอบด้วย ตัวแท่ง (Body)  ใส้เทียน (shadow )บางคนเรียก เงาของแท่งเทียน แต่ผมขอใช้ศัพท์บ้านๆเรียกมันว่า ใส้เทียน  ตัวแท่งนั้นจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจะแสดงราคาปิดและเปิดของแท่ง และที่ตำแหน่งของใส้เทียนบนสุดคือเราสูงสุด และที่ตำแหน่งใส้เทียนล่างสุด...

บทความยอดนิยม

Indicators ช่วยในการวิเคราะห์