หน้าแรก แท็ก Divergence

แท็ก: Divergence

Complex Pair Divergence เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่าขณะนั้นเกิด Divergence

Complex Pair Divergence เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่าขณะนั้นเกิด Divergence แล้ว เพื่อเตรียมตัวในการเข้าออเดอร์ โดยจะมีสัญญาณ Aleart และลูกศรบอกการเกิด Divergence ว่าเกิดในลักษณะใด จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเกิดลูกศรสีเขียว และมี Aleart แจ้งเตือน และเข้า Sell เมื่อเกิดลูกศรสีแดง และมี Aleart...

MACD Divergence V.1.0 เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่าขณะนั้นเกิด Divergence

MACD Divergence V.1.0 เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่าขณะนั้นเกิด Divergence แล้ว เพื่อเตรียมตัวในการเข้าออเดอร์ จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเกิดลูกศรสีเขียว และมี Popup Aleart แจ้งเตือน และเข้า Sell เมื่อเกิดลูกศรสีแดง และมี Popup Aleart แจ้งเตือน

บทความยอดนิยม

Indicators ช่วยในการวิเคราะห์