หน้าแรก แท็ก Complex Pair

แท็ก: Complex Pair

Complex Pair Divergence เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่าขณะนั้นเกิด Divergence

Complex Pair Divergence เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่าขณะนั้นเกิด Divergence แล้ว เพื่อเตรียมตัวในการเข้าออเดอร์ โดยจะมีสัญญาณ Aleart และลูกศรบอกการเกิด Divergence ว่าเกิดในลักษณะใด จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเกิดลูกศรสีเขียว และมี Aleart แจ้งเตือน และเข้า Sell เมื่อเกิดลูกศรสีแดง และมี Aleart...

บทความยอดนิยม

Indicators ช่วยในการวิเคราะห์