หน้าแรก แท็ก เทรนไซด์เวย์

แท็ก: เทรนไซด์เวย์

BDFX Trender เป็นตัวที่ใช้บอกเทรน

BDFX Trender เป็นตัวที่ใช้บอกเทรน แต่จะแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกเทรนตัวอื่นๆ คือจะเพิ่มส่วนที่บอกว่าเทรนเป็นไซด์เวย์ และพร้อมที่จะเปลี่ยนเทรนได้เสมอ Sell : เมื่อเกิดบาร์สีแดง หลังจากบาร์สีเหลือง Buy : เมื่อเกิดบาร์สีน้ำเงิน หลังจากบาร์สีเหลือง

บทความยอดนิยม

Indicators ช่วยในการวิเคราะห์