หน้าแรก แท็ก เคลื่อนของราคา

แท็ก: เคลื่อนของราคา

ZigZag Pointer หาการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของราคาโดยเฉพาะการดูจุดกลับตัว

ZigZag Pointer เป็น Indicator ที่นิยมนำมากรองเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของราคาโดยเฉพาะการดู จุดกลับตัว หรือจุดย่อตัวที่อาจจะมีนัยยะสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคาโดยแสดง ผลเป็นลูกศร Sell เมื่อเกิดลูกศรสีแดง Buy เมื่อเกิดลูกศรสีเขียว TP ออกเมื่อเกิดลูกศรตรงข้าม หรือตามเป้าที่กำหนด

บทความยอดนิยม

Indicators ช่วยในการวิเคราะห์