หน้าแรก แท็ก วิเคราะห์แนวโน้มตลาด

แท็ก: วิเคราะห์แนวโน้มตลาด

GG-TrendBar เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีไว้สำหรับบอกเทรนด์ในหลายๆ Time Frame

GG-TrendBar เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีไว้สำหรับบอกเทรนด์ในหลายๆ Time Frame ทำให้สะดวกในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด เทรนด์จะปรากฏอยู่มุมซ้ายบนของกราฟ โดยจะมีสีบอกเทรนด์ทุก Time Frame สีแดง คือ Down Trend , สีเขียว คือ Up Trend , สีเหลือง คือ Side Way

บทความยอดนิยม

Indicators ช่วยในการวิเคราะห์