หน้าแรก แท็ก บอก Trend ของตลาด

แท็ก: บอก Trend ของตลาด

#TTF_Trend ใช้สำหรับบอก Trend ของตลาด

#TTF_Trend ใช้สำหรับบอก Trend ของตลาด จากกราฟเราจะเห็น Bar Chart เป็นสีแดง และสีเขียว - สีแดงบ่งบอกว่าเป็นเทรนขาลง - สีเขียวบ่งบอกว่าเป็นเทรนขาขึ้น

บทความยอดนิยม

Indicators ช่วยในการวิเคราะห์