• Home
  • Indicators
  • Sidus เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้จากการเอาเส้น EMA หลายๆ ตัว มาใช้ร่วมกัน
Sidus

Sidus เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้จากการเอาเส้น EMA หลายๆ ตัว มาใช้ร่วมกัน

By on 26-10-2015 0 154 Views

Sidus เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้จากการเอาเส้น EMA หลายๆ ตัว มาใช้ร่วมกัน ทั้ง EMA แบบช้า และแบบเร็ว ทำให้เราสามารถเข้า และออกออเดอร์ได้แม่นยำขึ้น

เส้น EMA เรียงกันตามรูปแบบในกรอบสีเหลือง และเกิดลูกศรสีแดง ให้หาจังหวะ Sell
เส้น EMA เรียงกันตามรูปแบบในกรอบสีฟ้า และเกิดลูกศรสีเขียว ให้หาจังหวะ Buy

Sidus