Sidus เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้จากการเอาเส้น EMA หลายๆ ตัว มาใช้ร่วมกัน

255
Sidus

Sidus เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้จากการเอาเส้น EMA หลายๆ ตัว มาใช้ร่วมกัน ทั้ง EMA แบบช้า และแบบเร็ว ทำให้เราสามารถเข้า และออกออเดอร์ได้แม่นยำขึ้น

เส้น EMA เรียงกันตามรูปแบบในกรอบสีเหลือง และเกิดลูกศรสีแดง ให้หาจังหวะ Sell
เส้น EMA เรียงกันตามรูปแบบในกรอบสีฟ้า และเกิดลูกศรสีเขียว ให้หาจังหวะ Buy

Sidus