Runmedian เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอก Trend

380

Runmedian เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอก Trend

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อแท่งเทียนอยู่เหนือเส้นเทรนด์, และเข้า Sell เมื่อแท่งเทียนอยู่ใต้เส้นเทรนด์

Runmedian