• Home
  • Indicators
  • Relative Vigor Index เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับบอกการอิ่มตัวของแรงซื้อ และแรงขายในเวลานั้นๆ
Relative Vigor Index

Relative Vigor Index เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับบอกการอิ่มตัวของแรงซื้อ และแรงขายในเวลานั้นๆ

By on 26-10-2015 0 197 Views

Relative Vigor Index เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับบอกการอิ่มตัวของแรงซื้อ และแรงขายในเวลานั้นๆ เพื่อการหาจุดเข้า และออกออเดอร์
เส้นสัญญาณสีเขียวตัดเส้นสีแดงในทิศทางลง ให้หาจังหวะ Sell
เส้นสัญญาณสีเขียวตัดเส้นสีแดงในทิศทางขึ้น ให้หาจังหวะ Buy

Relative Vigor Index