• Home
  • Indicators
  • RD Combo เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่ามีการหมดแรง ทั้งแรงซื้อ และแรงขาย

RD Combo เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่ามีการหมดแรง ทั้งแรงซื้อ และแรงขาย

By on 18-11-2015 0 249 Views

RD Combo เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่ามีการหมดแรง ทั้งแรงซื้อ และแรงขาย โดยจะมี histogram และมีสีบอกชัดเจน

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเกิดแท่งสีแดง และเข้า Sell เมื่อเกิดแท่งสีเขียว (ควรเล่นตามเทรนด์ใหญ่)

RD Combo