• Home
  • Indicators
  • RcfMa เป็นการใช้ MA วัดการแกว่งตัวของราคาเพื่อหาการอิ่มตัวของแรงซื้อ และแรงขายในตลาด
RcfMa

RcfMa เป็นการใช้ MA วัดการแกว่งตัวของราคาเพื่อหาการอิ่มตัวของแรงซื้อ และแรงขายในตลาด

By on 24-09-2015 0 129 Views

RcfMa เป็นการใช้ MA วัดการแกว่งตัวของราคาเพื่อหาการอิ่มตัวของแรงซื้อ และแรงขายในตลาด
เส้นสีแดงตัดลงต่ำกว่าระดับ 0 และ histogram น้อยกว่า 0 (ตามเส้นแนวตั้งสีแดง) ให้หาจังหวะ Sell
เส้นสีแดงตัดขึ้นสูงกว่าระดับ 0 และ histogram มากกว่า 0 (ตามเส้นแนวตั้งสีเขียว) ให้หาจังหวะ Buy

RcfMa