MACD Divergence V.1.0 เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่าขณะนั้นเกิด Divergence

298

MACD Divergence V.1.0 เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่าขณะนั้นเกิด Divergence แล้ว เพื่อเตรียมตัวในการเข้าออเดอร์

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเกิดลูกศรสีเขียว และมี Popup Aleart แจ้งเตือน
และเข้า Sell เมื่อเกิดลูกศรสีแดง และมี Popup Aleart แจ้งเตือน

Runmedian