• Home
  • Indicators
  • MACD Divergence V.1.0 เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่าขณะนั้นเกิด Divergence

MACD Divergence V.1.0 เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่าขณะนั้นเกิด Divergence

By on 18-11-2015 0 171 Views

MACD Divergence V.1.0 เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกว่าขณะนั้นเกิด Divergence แล้ว เพื่อเตรียมตัวในการเข้าออเดอร์

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเกิดลูกศรสีเขียว และมี Popup Aleart แจ้งเตือน
และเข้า Sell เมื่อเกิดลูกศรสีแดง และมี Popup Aleart แจ้งเตือน

Runmedian