• Home
  • Indicators
  • Laguerre Indicator เป็นตัวที่ใช้บอกการอิ่มตัวของการซื้อ และการขาย
Laguerre Indicator

Laguerre Indicator เป็นตัวที่ใช้บอกการอิ่มตัวของการซื้อ และการขาย

By on 18-11-2015 0 188 Views

Laguerre Indicator เป็นตัวที่ใช้บอกการอิ่มตัวของการซื้อ และการขาย เพื่อเตรียมเข้าออเดอร์ทิศทางที่ตรงข้ามในจุดที่อิ่มตัว

Sell : เส้นสีม่วงอยู่เหนือกว่าระดับ 0.75 (กรอบสีแดง)
Buy : เส้นสีม่วงอยู่ต่ำกว่าระดับ 0.15 (กรอบสีเหลือง)

Laguerre Indicator