• Home
  • Indicators
  • KDJ เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยดูการกลับตัวของราคา โดยอาศัยเส้น EMA
KDJ

KDJ เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยดูการกลับตัวของราคา โดยอาศัยเส้น EMA

By on 24-09-2015 0 224 Views

KDJ เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยดูการกลับตัวของราคา โดยอาศัยเส้น EMA และเพิ่มระดับความแรงของราคาเข้าไปด้วย
เกิดการตัดกันของเส้น kdj ตามฟอร์มเส้นแนวตั้งสีแดง ให้หาจังหวะ Sell
เกิดการตัดกันของเส้น kdj ตามฟอร์มเส้นแนวตั้งสีเขียว ให้หาจังหวะ Buy

KDJ