Fractal ZigZag NoRepaint เหมาะสำหรับ Time Frame 1 H

608
Fractal ZigZag NoRepaint

Fractal ZigZag NoRepaint ตัวนี้ใช้งานง่ายมาก เพราะขึ้นลูกศรที่ชัดเจนมาก เหมาะสำหรับ Time Frame 1 H

– เมื่อปรากฏลูกศรสีแดง หลังจบแท่งเทียนก็ให้หาจังหวะเปิดออเดอร์ Sell
– เมื่อปรากฏลูกศรสีน้ำเงิน หลังจบแท่งเทียนก็ให้หาจังหวะเปิดออเดอร์ Buy

Fractal ZigZag NoRepaint