บทความล่าสุด

Fozzy Indicator หาจุดเข้า และจุดออกที่ดีที่สุด

Fozzy Indicator เป็นตัวที่ใช้ RSI และ Bolinger Band มาประกอบกัน เพื่อการหาจุดเข้า และจุดออกที่ดีที่สุด

Sell : เมื่อเกิดเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดง นอกเส้นสีเขียวด้านบน (วงกลมสีแดง)
Buy : เมื่อเกิดเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดง นอกเส้นสีเขียวด้านล่าง (วงกลมสีเขียว)
หรือเข้าออเดอร์ในกรอบสีเขียวเลยก็ได้ เป็นการเก็บสั้นๆ แต่ต้องระวังสัญญาณหลอกให้ดี

Fozzy Indicator

About admin (141 Articles)
siammetatrader.com คือ Blog ที่จัดทำขึ้นมา เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Forex โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ การเทรดเบื้องต้น ซึ่งเหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่สนใจทั่วไป เพือเตรียมตัวเป็น Trader อย่างมืออาชีพ
Contact: Website