Bollinger Bands_Stop_v2 เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกจุดกลับตัว

590

เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้บอกจุดกลับตัว ลักษณะเดียวกันกับ BB อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าออเดอร์ได้

Bollinger Bands_Stop_v2