• Home
  • Indicators
  • BBands Stops Indicator จะมีการทำงานคล้ายๆ กับ Bolinger Bands
BBands Stops Indicator

BBands Stops Indicator จะมีการทำงานคล้ายๆ กับ Bolinger Bands

By on 19-11-2015 0 90 Views

BBands Stops Indicator จะมีการทำงานคล้ายๆ กับ Bolinger Bands แต่เปลี่ยนลักษณะการแสดงผลให้ดูง่าย

Buy เมื่อเกิดจุดสีเขียว (ใหญ่)
Sell เมื่อเกิดจุดสีส้ม (ใหญ่)
ออกเมื่อเกิดจุดสีตรงข้าม

BBands Stops Indicator