• Home
  • Indicators
  • Auto Trend Forecast มีไว้สำหรับบอกแนวโน้มของราคา

Auto Trend Forecast มีไว้สำหรับบอกแนวโน้มของราคา

By on 18-11-2015 0 154 Views

Auto Trend Forecast เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกแนวโน้มของราคา เพื่อใช้เป็นเทรนด์อ้างอิงในการเข้าออเดอร์

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อเส้นเทรนด์เป็นสีเขียว และเข้า Sell เมื่อเส้นเทรนด์เป็นสีแดง

Auto Trend Forecast