บทความล่าสุด

ATR Ratio เป็นตัวที่บอกความแรงของตลาด ซึ่งจะบอกได้ทั้งแรงการซื้อ และแรงการขาย ไปพร้อมๆ กัน

ATR Ratio เป็นตัวที่บอกความแรงของตลาด ซึ่งจะบอกได้ทั้งแรงการซื้อ และแรงการขาย ไปพร้อมๆ กัน

Buy : เมื่อเส้นสีแดงต้ดเส้นสีน้ำเงินลงด้านล่าง (ลูกศรสีส้ม)
Sell : เมื่อเส้นสีแดงต้ดเส้นสีน้ำเงินขึ้นด้านบน (ลูกศรสีเขียว)

ATR Ratio

About admin (141 Articles)
siammetatrader.com คือ Blog ที่จัดทำขึ้นมา เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Forex โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ การเทรดเบื้องต้น ซึ่งเหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่สนใจทั่วไป เพือเตรียมตัวเป็น Trader อย่างมืออาชีพ
Contact: Website