• Home
  • Indicators
  • ATR Ratio เป็นตัวที่บอกความแรงของตลาด ซึ่งจะบอกได้ทั้งแรงการซื้อ และแรงการขาย ไปพร้อมๆ กัน
ATR Ratio

ATR Ratio เป็นตัวที่บอกความแรงของตลาด ซึ่งจะบอกได้ทั้งแรงการซื้อ และแรงการขาย ไปพร้อมๆ กัน

By on 19-11-2015 0 121 Views

ATR Ratio เป็นตัวที่บอกความแรงของตลาด ซึ่งจะบอกได้ทั้งแรงการซื้อ และแรงการขาย ไปพร้อมๆ กัน

Buy : เมื่อเส้นสีแดงต้ดเส้นสีน้ำเงินลงด้านล่าง (ลูกศรสีส้ม)
Sell : เมื่อเส้นสีแดงต้ดเส้นสีน้ำเงินขึ้นด้านบน (ลูกศรสีเขียว)

ATR Ratio