• Home
  • Indicators
  • adaptive-market-level เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกระดับความแรงของตลาด
adaptive-market-level

adaptive-market-level เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกระดับความแรงของตลาด

By on 27-10-2015 0 99 Views

adaptive-market-level เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกระดับความแรงของตลาด

จากกราฟ เข้า Buy เมื่อแท่งเทียนตัดเส้นอินดิเคเตอร์ในทิศทางขึ้น, และเข้า Sell เมื่อแท่งเทียนตัดเส้นอินดิเคเตอร์ในทิศทางลง

adaptive-market-level