หน้าแรก 2015 ตุลาคม

จดหมายเหตุรายเดือน ตุลาคม 2015

adaptive-market-level

adaptive-market-level เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกระดับความแรงของตลาด

adaptive-market-level เป็น Indicator ที่มีไว้สำหรับบอกระดับความแรงของตลาด จากกราฟ เข้า Buy เมื่อแท่งเทียนตัดเส้นอินดิเคเตอร์ในทิศทางขึ้น, และเข้า Sell เมื่อแท่งเทียนตัดเส้นอินดิเคเตอร์ในทิศทางลง
Extremum

Extremum เป็น Indicator ที่ช่วยคาดเดาการแกว่งตัวของราคา

Extremum เป็น Indicator ที่ช่วยคาดเดาการแกว่งตัวของราคา Buy : เมื่อ Histogram เป็นสีม่วง Sell : เมื่อ Histogram เป็นสีเหลือง
WaddahAttarADXxBollinger

WaddahAttarADXxBollinger เป็น Indicator ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของแนวโน้ม

WaddahAttarADXxBollinger เป็น Indicator ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของแนวโน้ม Histogram เป็นสีแดงบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะลง (Sell) Histogram เป็นสีเขีวบ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้น (Buy)
Gann_HiLo_Activator_v2

Gann_HiLo_Activator_v2 เป็น Indicator ที่จะช่วยในการระบุแนวโน้ม

Gann_HiLo_Activator_v2 เป็น Indicator ที่จะช่วยในการระบุแนวโน้ม มีประโยชน์มากในแนวโน้มตลาดที่มีเทรนด์ เส้น Gann_HiLo_Activator อยู่ต่ำกว่าเส้นราคา ให้หาจังหวะ Buy เส้น Gann_HiLo_Activator อยู่เหนือกว่าเส้นราคา ให้หาจังหวะ Sell
Cronex DeMarker

Cronex DeMarker เป็น Indicator เพื่อบอกว่าขณะนั้นตลาดมีลักษณะอย่างไร

Cronex DeMarker เป็น Indicator ที่มาจากการใช้เส้น Moving Average แบบช้า และเร็ว มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อบอกว่าขณะนั้นตลาดมีลักษณะอย่างไร และคาดการณ์ว่าจะดำเนินต่อไปในลัก เส้นสีเทาตัดเส้นสีน้ำเงินและสีแดงในทิศทางขึ้น และเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงในทิศทางขึ้น (กรอบสีฟ้า) ให้หาจังหวะ Buy เส้นสีเทาตัดเส้นสีน้ำเงินและสีแดงในทิศทางลง และเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงในทิศทางลง (กรอบสีเหลือง) ให้หาจังหวะ Sell
RSI

RSI เป็นเครื่องมือบอกถึงความแข็งแรง และบอกการเกิดแนวโน้ม

RSI เป็นเครื่องมือบอกถึงความแข็งแรง และบอกการเกิดแนวโน้ม (Trend) และ Overbought (ซื้อมาก) , Oversold (ขายมาก) เส้น RSI ตัดเส้น Level 50 ในทิศทางขึ้น (กรอบสีฟ้า) ให้หาจังหวะ Buy เส้น RSI ตัดเส้น Level 50 ในทิศทางลง (กรอบสีเหลือง)...
Trend Magic

Trend Magic ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีไว้สำหรับบอกแนวโน้ม คือบอก Up Trend และ Down Trend

Trend Magic ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีไว้สำหรับบอกแนวโน้ม คือบอก Up Trend และ Down Trend เส้น Trend เป็นสีน้ำเงิน บอกว่าเป็น Up Trend ให้หาจังหวะ Buy เส้น Trend เป็นสีแดง บอกว่าเป็น Down Trend ให้หาจังหวะ Sell
Sidus

Sidus เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้จากการเอาเส้น EMA หลายๆ ตัว มาใช้ร่วมกัน

Sidus เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้จากการเอาเส้น EMA หลายๆ ตัว มาใช้ร่วมกัน ทั้ง EMA แบบช้า และแบบเร็ว ทำให้เราสามารถเข้า และออกออเดอร์ได้แม่นยำขึ้น เส้น EMA เรียงกันตามรูปแบบในกรอบสีเหลือง และเกิดลูกศรสีแดง ให้หาจังหวะ Sell เส้น EMA เรียงกันตามรูปแบบในกรอบสีฟ้า และเกิดลูกศรสีเขียว ให้หาจังหวะ Buy
SMSSToch Histogram

SMSSToch Histogram เป็น Sto ที่แสดงในรูปแบบ Histogram บอกความแข็งแรงของแนวโน้ม

SMSSToch Histogram เป็น Sto ที่แสดงในรูปแบบ Histogram บอกความแข็งแรงของแนวโน้ม หรือแรงซื้อ แรงขายนั่นเอง Histogram เป็นแท่งสีแดง ให้หาจังหวะ Sell Histogram เป็นแท่งสีเขียว ให้หาจังหวะ Buy
Linear Regression

Linear Regression เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับบอกแนวโน้มของตลาด มีทั้ง Up Trend และ Down Trend

Linear Regression เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับบอกแนวโน้มของตลาด มีทั้ง Up Trend และ Down Trend Indicator เป็นแท่งสีแดง เป็น Down Trend ให้หาจังหวะ Sell Indicator เป็นแท่งสีเขียว เป็น Up Trend ให้หาจังหวะ Buy

บทความยอดนิยม

Indicators ช่วยในการวิเคราะห์