• Home
  • Indicators
  • 100Pips Momentum เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีไว้บอกแนวโน้มของตลาด

100Pips Momentum เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีไว้บอกแนวโน้มของตลาด

By on 18-09-2015 0 185 Views

100Pips Momentum เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีไว้บอกแนวโน้มของตลาด เราอาจใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าออเดอร์ได้

100Pips Momentum เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีไว้บอกแนวโน้มของตลาด